Barbara-Herrera-时装Barbara-Herrera-时装Barbara-Herrera-时装Barbara-Herrera-时装Barbara-Herrera-时装Barbara-Herrera-时装Barbara-Herrera-时装
相关内容:芭芭拉·埃雷拉(Barbara Herrera)是来自秘鲁的超级名模。身高:174cm,三围:81-59-87,出生日期:1986年9月8日,头发颜色:棕色,眼睛颜色:绿色。   Barbara Herrera 泳装